Fakulty v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
status vysokej školy  
Maastricht, Holandsko

CARIM School for Cardiovascular Diseases

Skupina odborov: lekárstvo, zdravie
WWW stránka vysokej školy: http://www.maastrichtuniversity.nl/

Study in Poland