Fakulty v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
status vysokej školy  
Varšava, Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Białystok, Poľsko
skupina odborov: biologické
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: biologické
Gdansk, Poľsko
skupina odborov: biologické
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
Varšava, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Lublin, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Białystok, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Toruň, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Gdansk, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Varšava, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Štetín, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Gdansk, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Lublin, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Białystok, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Lodž, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Previous
Next
Privacy Policy