Fakulty v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
status vysokej školy  
Varšava, Poľsko
skupina odborov: pedagogické
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Poznaň, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Białystok, Poľsko
skupina odborov: humanitní
Poznaň, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Białystok, Poľsko
skupina odborov: informatické
Poznaň, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Poznaň, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Poznaň, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Białystok, Poľsko
skupina odborov: sociálne
Białystok, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Poznaň, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Rzeszów, Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Rzeszów, Poľsko
skupina odborov: právnické
Rzeszów, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Gdansk, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Lodž, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
Varšava, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
Next
Privacy Policy